facebook карта на сайта

ПОКАНА ЗА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

До гражданите на Челопеч ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ Бул. „ Трети март” № 1; тел: 07185 2045, факс: 07185 2550; e_mail: obs_chelopech@ chelopech.org; obs_chelopech@abv.bg ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4 , т. 1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на ОбС Челопеч на 28.11.2007 г. /сряда/ от 16.30 ч. в клуба на читалище „Труд и постоянство” със следния дневен ред: 1. Определяне на комисии на Общински съвет Челопеч; Докл.: Г-н Алекси Кесяков Кмет на Община Челопеч 2. Избор на членовете които ще съставляват комисиите и избор на Председателите им; 3. Обсъждане и приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация; Докл.: Г-н Николай Николов Председател на ОбС Челопеч 4. Други Съгласно чл.34 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 157 ал.1 т.5 от Кодекса на труда, Вие имате право на неплатен отпуск за деня на заседанието и следва да приложите настоящата покана. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л ОбС Челопеч: Н. Николов

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.