facebook карта на сайта

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТА "ЧИСТОТА И ЗДРАВЕ ЗА ЧЕЛОПЕЧ" И МОНИТОРИНГ ОТ СТРАНА НА ЯПОНСКОТО ПОСОЛСТВО, ФИНАНСИРАЛО ПРОЕКТА

На 12 септември 2007 година, по желание на Посолството на Япония в България в Община Челопеч пристигна г-н Арата Мизуками – Трети секретар в Посолството на Япония и г-ца Анелия Илиева. Целта на посещението им бе породено от факта, че реализацията на Проекта “Чистота и здраве за Челопеч”, финансиран от Японското посолство е към своя край. Кметът на Общината – инж. Алекси Кесяков покани гостите на работна среща, която премина делово, като бе направен мониторинг на място на новата система за сметосъбиране и се уточни процедурата по официална церемония за откриване обекта на проекта. По Проекта “Чистота и здраве за Челопеч”, финансиран от Програма на Правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище бяха закупени сметосъбиращ автомобил, пластмасови 240 л. кофи и контейнери 1,1 м3 за битови отпадъци. Към днешна дата тече процедура по окончателното раздаване на кофи на домакинствата, а на търговските обекти пласмасови контейнери 1,1 м3, за да се обхване цялото население, сметосъбирането да е ефективно и ефикасно и да се извършва изцяло от Общината, а не от външни фирми. Финансовото участие на Община Челопеч по проекта е поето от “Челопеч Майнинг” ЕАД. Реализацията на проекта “Чистота и здраве за Челопеч” ще доведе до подобряване организацията и качеството на дейностите по чистота – сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на обществените територий в Общината. Ще се осигури постоянен и ефективен контрол, относно управлението на отпадъците от ОбА и откриване на нови работни места.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.