facebook карта на сайта

Последни Новини от Община Челопеч

За общината

НОВА КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ЧЕЛОПЕЧ

Публикувано на 06 Юни 2018, 21:37

           В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е !!!


НОВА КАДАСТРАЛНА КАРТА  НА  ЧЕЛОПЕЧОт Агенция по геодезия, картография и кадастър е изработена нова кадастрална карта в кадастралния регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на с. Челопеч, община  Челопеч. (обявена е в Държавен вестник, бр. 47 от 05.06.2018г.)

Материалите се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Софийска област, в Община Челопеч или https://kais.cadastre.bg/bg/Map

Справки могат да се правят в Община Челопеч /всеки работен ден от 8.00 до 12.30ч. и от 13.00 до 16.00 ч./
или
в СГКК-Софийска област, гр. София, ул. ,,Мусала” № 1, ет.3, всеки работен ден от 9.00 до 11.30ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

До 05.07.2018 г., заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по приетите материали и данни пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област
/СГКК/ или в Община Челопеч.

 

.. още»

Културни и спортни мероприятия
Международен фолклорен фестивал - ЗЛАТЕН ПРАХ, Челопеч
ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ "МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ" ЧЕЛОПЕЧ 2017
Национален турнир по народни борби "Дивата сцена"
Аз кметът
Национален шампионат по автокрос
Мото Клуб "ATROX"
Мото Клуб "SREDNOGORIE"

ВРЕМЕТО В МОМЕНТА

ЧАС И ДАТА
» ЗА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ,ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ 2017» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF
banner
В коя сфера от живота на община Челопеч би могло да има още по-голямо подобрение?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.